Fuji FX

Fuji FX (často značený pouze jako "X") je tzv. "mount" typ bajonetu společnosti Fuji. Matoucí může být dvojí označení FX / X, ačkoliv se jedná o stejný bajonet.
Druhým méně používaným standardem Fuji je GFX bajonet.